Like us in Facebook

[Free][Tiểu thuyết trinh thám] Giáo hóa trường - Lôi Mễ

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


Giáo Hóa Trường (Giác ngộ) Sáng tác: Lôi Mễ

Chuyển ngữ: Minh Thùy, Hoàng Tùng, Lưu Hà

Nguồn: Lạc Hồn Cốc (lachoncoc.com)

Đến câu chuyện này thì Phương Mộc đã trở thành một sỹ quan cảnh sát, làm việc tại phòng nghiệp vụ nghiên cứu tâm lý tội phạm, mỗi khi có vụ án nan giải không còn cách nào phán đoán chân dung thủ phạm, động cơ phạm tội thì Phương Mộc sẽ ra tay. 

 ************


Chương 1 ●๋• Chương 2 ●๋• Chương 3 ●๋• Chương 4

 ●๋• Chương 5 ●๋• Chương 6 ●๋• Chương 7 ●๋• 

Chương 8 ●๋• Chương 9 ●๋• Chương 10 ●๋• Chương 11

 ●๋• Chương 12 ●๋• Chương 13 ●๋• Chương 14 ●๋• 

Chương 15 ●๋• Chương 16 ●๋• Chương 17 ●๋• Chương 18 

●๋• Chương 19 ●๋• Chương 20●๋• Chương 21 ●๋• 

Chương 22 ●๋• Chương 23 ●๋• Chương 24 ●๋• Chương 25

●๋• Chương 26 ●๋• Chương 27 ●๋•Chương 28 ●๋• 

 Chương 29 ●๋• Chương 30 ●๋• Chương 31 

●๋• Chương 32 ●๋• Chương 33 ●๋• Chương 34 ●๋• Chương 35 ●๋•


Đăng nhận xét

0 Nhận xét