Like us in Facebook

[Free][Tiểu thuyết trinh thám] Ánh sáng thành phố - Lôi Mễ

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC


ÁNH SÁNG THÀNH PHỐ

(Series tâm lý tội phạm)Tác giả: Lôi Mễ 
Chuyển ngữ: Bánh Tiêu, Lưu Hà 
Nguồn: Khủng bố hội quán

******************

 Văn án 

 Làm việc xấu tất sẽ gặp báo ứng! Người dân toàn thành phố bỗng dưng đều hân hoan và thỏa mãn, cảm giác chưa từng thấy trước nay. Vì ở đây có một nguồn ánh sáng, một vị thần, vị thần có một lưỡi hái sẵn sàng vung lên bất kỳ lúc nào gặt lấy đầu những kẻ ác. Hắn đại diện cho chính nghĩa, hắn có nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Ai cũng đều phải vô cùng thận trọng, thận trọng từ lời ăn đến tiếng nói vì sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của “Ánh sáng thành phố”. Rất nhiều người không e dè nhận mình là đồng minh của “Ánh sáng thành phố”, bọn họ mơ trở thành chiếc chuôi trên đồ đao sắc bén kia. Cán cân công lý bắt đầu nghiêng, mỗi người đều có lý do để giết người. Phương Mộc lựa chọn là một quả cân trên chiếc cân thiên bình đó. 


 **********************
Lời dẫn


Đăng nhận xét

0 Nhận xét